top of page
A DEKI klaszter

 

A DEKI Klaszter (Dél-Európai Kereskedelemfejlesztési és Innovációs Klaszter) célja a klaszter adta lehetőség maximális kihasználása: az összefogásnak különösen jó eredménye lehet a marketing és a kereskedelem területén. Amíg egy-egy vállalkozásnak nehézséget jelent megjelenni külföldi vagy hazai piacokon, úgy klaszterként összefogva, a közös imázs lehetőségeit kihasználva, olyanok is kijuthatnak a vásárokra és teret nyerhetnek a piacokon, akiknek erre különben nem lenne esélyük, mégoly jónak látszó termékek esetén sem. A közös „ernyő” segíti az újakat és stabilizálja, gyarapítja a régieket. Az sem baj, ha nincs mindig mindenki jelen, mert a közösséget mindenki képviseli, és a közösség mindenkit képviselhet.

Szolgáltatások

 

Rendszeres információt szolgáltat a térség gazdasági rendezvényeiről külpiacra.

 

Marketingigényeket gyűjti a tagoktól aktuális külgazdasági elképzelések feltérképezése.

 

Új piacok felkutatása magyar és uniós források felkutatása. 

 

Közösségi kiállítói stand szervezése, üzemeltetése külpiacon (jelentős költség- és időmegtakarítást jelent).

 

Cégképviselet külföldi gazdasági rendezvényeken.

Célok 

 

A klaszter elsődleges célkitűzése: a tagok export árbevételének növelése!

A klaszter tagjainak egymást erősítő, fejlesztő együttműködése – a különböző tevékenységeket végző tagok egymás termékeivel, szolgáltatásaival valósítják meg a legfontosabb közös cél elérését: tartalmas és kölcsönös Dél-Európai kapcsolatok kiépítését és a meglévők fejlesztését.

A környező országok gazdasági információinak, piaci igényeinek összegyűjtése és azok felhasználása újabb piacok meghódítása céljából.

Megteremteni az EU viszonyai között való fennmaradás és továbbfejlődés feltételrendszerét és a versenyképes vállalatnagyságot.

Intenzív közös piaci és marketing munkával a Tagok tevékenységének fokozása, és ez által számukra többlet pénzjövedelem elérése.

Olyan célirányosan megvalósítható stratégiai terv kidolgozása, ami a Tagok specializált fejlesztése által biztosítani tudja fenntartható növekedésüket.

Közös kapcsolattartás a szakterületi intézményekkel.

Közös innovációs feladatok meghatározása és beindítása.
 

Tagjaink

 

A klaszter jelenleg 23 tagból áll, többségében gyártó cég az építőanyag, gép és mezőgazdasági gépgyártás, valamint az élelmiszergyártás témakörben dolgoznak. Közös jellemzőjük, hogy képviselettel, leányvállalattal, vezérképviselettel rendelkeznek a déli országok vmelyikében (akár többen is). Az adott piacon való fennmaradáshoz – a megszerzett pozíció növeléséhez elengedhetetlen, hogy képviseleteik a megfelelő szakmai fórumokon termékbemutatókon, kiállításokon jelen tudjanak lenni.

Eredmények

 

A DEKI Klaszter megalakulása óta eltelt években sikerrel vette az akadályokat és céljainak megfelelően végezte tevékenységét: a klaszter adta lehetőségekkel tagjaink zöme élt, a Balkán országai mellett idéntől már Ukrajna piacán is, több mint 40 építőipari, beruházási, mezőgazdasági szakmai rendezvényén vettek részt a közös zászló alatt. Ezen rendezvények a legtöbb megjelent cég számára lehetőséget nyújtott új kapcsolatok kiépítésére és a meglévők fejlesztésére, a már megszerzett piaci pozíciók megőrzésére és erősítésére.A közös megjelenések eredménye egy közös kiadvány megszületése is: a tagokat, tevékenységük – termékeik alapján innováció és környezetvédelem szempontokat figyelembe véve, INNO-PACK és/vagy ÖKO-PACK csomagokba rendszerezve, egy közös katalógust készítettünk magyar és angol nyelven, a tagok termékeinek megjelölésével és elérhetőségeikkel. Az igény szerint évente módosított tartalmú kiadványokat hozzáférhetővé tesszük a jövőben minden közös rendezvény alkalmával, függetlenül attól, hogy minden tag jelen van-e az adott rendezvényen, így lehetővé téve a folyamatos információáramlást és a köztudatba épülést. A hosszútávú fenntarthatóságot szem előtt tartva együttműködési megállapodás aláírását kezdeményeztük a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal (HITA), amely szövegében és tartalmában a 2013-as év végéig aláírásra került mindkét fél részéről.

bottom of page